DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 20. Біологія » Випуск 4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9485
Title: Варіабельність біометричних показників вересу звичайного (Calluna vulgaris (L.) hull) у залежності від вмісту нітрогену в ґрунті на Правобережному Поліссі України
Authors: Єжель, І.М.
Keywords: Calluna vulgaris
лужногідролізований Нітроген
Правобережне Полісся України
Calluna vulgaris
щелочногидронизированный Нитроген
Правобережное Полесья Украины
Calluna vulgaris
alkaline hydrogenated Nitrogen
right bank Woodlands of Ukraine.
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Єжель І.М. Варіабельність біометричних показників вересу звичайного (Calluna vulgaris (L.) hull) у залежності від вмісту нітрогену в ґрунті на Правобережному Поліссі України / І. М. Єжель // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 20. Біологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. - № 4. - C. 171-176.
Abstract: Експеримент проведено на території масового поширення виду - Правобережному Поліссі України. З'ясовано біометричні показники Calluna vulgaris (L.) Hull в залежності від вмісту азоту в грунті. оптимальна лужногідролізірованного азоту для продуктивного зростання і успішної вегетації вересу звичайного становить 37,8-39,4 мг / кг ґрунту. Сприятливий діапазон кількості сполук азоту, які були схильні до лужного гідролізу, для накопичення біомаси листя ширше - 26,6-46,2 мг / кг. Найбільші розміри квіток і суцвіть спостерігаються при кількості лужногідролізірованного азоту в межах від 26,8 до 39,4 мг / кг. При вмісті азоту в ґрунті в кількості від 32,2 до 37,8 мг / кг коробочки вересу звичайного досягає найбільших розмірів. Оптимальний вміст азоту в ґрунті для продуктивного зростання вересу звичайного знаходиться в діапазоні 32,2-37,8 мг / кг. Окреслено перспективи розробки даної теми в контексті використання харчових, декоративних і лікарських властивостей досліджуваного виду, а також для збереження вересовіщ.
The experiment was conducted in the mass distribution of the species - the Right-Bank Ukraine Polesie. Through studies found biometrics Calluna vulgaris (L.) Hull, depending on the content of nitrogen in the soil. The optimum amount of nitrogen for a productive and successful growth of vegetation is heather ordinary 37,8-39,4 mg / kg soil. The favorable range of nitrogen compounds, which were susceptible to alkaline hydrolysis for biomass accumulation of leaves wider - 26,6-46,2 mg / kg. The largest size of flowers and inflorescences observed in the amount of nitrogen ranging from 26.8 to 39.4 mg / kg. When the content of nitrogen in the soil in an amount ranging from 32.2 to 37.8 mg / kg boxes heather ordinary reach their maximum size. The optimum content of nitrogen in the soil for productive growth of heather is in the range of ordinary 32,2-37,8 mg / kg. Outlines the prospects for the development of the topic in the context of food, ornamental and medicinal properties of the investigated species end for to preserve the places desc of Calluna vulgaris.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9485
Appears in Collections:Випуск 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yezhel.pdf386.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.