DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9455
Title: Виховний потенціал методу ситуаційного аналізу («Case study» method) у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету
Other Titles: Еducational potential of the «Case study» method for the forming of the professionally oriented foreign language teaching environment in the conditions of university
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: метод ситуаційного аналізу (кейс-стаді метод)
виховний потенціал
навчальна технологія
професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
студенти
університет
метод ситуационного анализа (кейс-стади метод)
воспитательный потенциал,
технология
проблемная ситуация
профессионально ориентированная иноязычная среда обучения
студенты
университет
«Case study» method
educational potential
technology
problem situation
professionally oriented foreign language teaching environment
students
university
Issue Date: 2015
Publisher: К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Петько Л.В. Виховний потенціал методу ситуаційного аналізу («Case study» method) у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Науковий часопис НПУ імені М.Д.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. пр. ; за ред. академіка В.І.Бондаря. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 27. – С. 133–140.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Описується використання виховного потенціалу методу ситуаційного аналізу як одного із видів сучасних інтерактивних технологій у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету у процесі навчання студентів професійно спрямованої іноземної мови. Автором розкрито як методичний, так і виховний потенціали кейс-методу, наведено приклади кейсів для роботи зі студентами різних спеціальностей.
Описывается использование воспитательного потенциала метода ситуационного анализа для формирования профессионально ориентированной иноязычный обучающей среды в условиях университета в процессе обучения студентов профессионально ориентированному иностранному языку. Автором раскрыто методический потенциал кейс-метода, представлены примеры ситуаций, предлагаемых для обсуждения студентам в процессе изучения иностранного языка.
The use of the «Case study» method for the forming of the professionally directed foreign language teaching environment in the conditions of university is described. Case method is regarded as a modern interactive technology professionally oriented education of students. The author exposes a methodological and educational potential of the case-method. The author gives some examples of situations for students. Case study is considered as a whole system of ways, methods and means for designing and realizing the models of educational and career-oriented situations and quasi-professional students’ activities; case is presented as a creative task generating new meanings and purposes for the student’s professional development. The method of Case Study gives students opportunity to work on a united problem field teaches students to analyze and synthesize available information, to argue their point of view in discussions, to represent the results of the group work.
Description: 1. Багрій К.Л. Особливості застосування методу кейсів у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця [Електронний ресурс] / Л.Г.Багрій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 2013. − № 4. − С. 368-371. 2. Іванов С.В. Використання кейс-методів у навчальному процесі / С.В.Іванов, Т.Л.Мостенська, І.В.Федулова, Т.В.Рибачук-Ярова // Наукові праці НУ XT. – 2012. – № 43. – С. 107–112. 3. Осадченко І. Дефініція та дидактична сутність поняття "кейс-метод" / І.Осадченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2010. – Вип. 19. – С. 169-173. 4. Петько Л.В. Вивчення гендерних ролей та взаємовідносин у сім’ї зі студентами ВНЗ на практичних заняттях з іноземної мови / Л.В.Петько // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наук. праць [за ред. А.Й.Капської]. – Вип. 14 (частина ІІ). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2012. – С. 112–123. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7871 5. Петько Л.В. Професійно орієнтовані технології навчання ІМ як засіб формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: зб. наук. праць ; ред. М.Б.Євтух. Київ, 2015. – Вип. 17. – Т. 2. 6. Савельева М.Г. Педагогические кейсы: конструирование и использование в процессе обучения и оценки компетенций студентов: учебно-методическое пособие / М.Г.Савельева. – Ижевск : УдГУ, 2013. – 94 с. 7. Dirks T. Film Site Movie Review. The Sound of Music (1965) [Web site]. – Access mode : http://www.filmsite.org/soun2.html 8. Distorting Mirror of the Soul (к-м «Криве дзеркало душі», реж. М.Мехеда, сценарій А.Ольховська, 2013, Україна, із англ. субтитрами). − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=gNpdFADqZYI&list=PLwGzY25TNHPBvnL-T_0P9OtalQ-cqqBLM 9. Lantis Jeffrey S. The State of the Active Teaching and Learning Literature [Web site] / Jeffrey S. Lantis, Kent J. Kille, Matthew Krain. − Access mode : http://www.isacompss.com/info/samples/thestateoftheactiveteachingandlearningliterature_sample.pdf 10. Lamy S.L. Teaching Introductory International Relations with Cases and Analytical Exercises. In J.S. Lantis, L.M. Kuzma, and J. Boehrer (eds.) The New International Studies Classroom: Active Teaching, Active Learning. Boulder: Lynne Rienner, 2000. − PP. 21–35. 11. Pet’ko Lyudmila. The “Case Study” Method as Means of Formation of a Professionally Oriented Foreign Language Teaching Environment in University Conditions / Lyudmila Pet’ko // Intellectual Archive. – 2015. – Volume 4. – Num. 4 (July). Series "Education & Pedagogy". – Toronto : Shiny Word Corp. – PP. 48–65. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7974 12. The Sound of Music (movie, USA, 1965. Director: Robert Wise). − [Web Site]. – Access mode : http://www.upstreamis.tv/the-sound-of-music-1965/ 13. Waalkes S. Using Film Clips as Cases to Teach the Rise and “Decline” of the State / International Studies Perspectives. − 2003. − № 4(2). − Р. 156-174. [Web site]. –Access mode : http://www.readcube.com/articles/10.1111%2F1528-3577.402004?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9455
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko LV, 2015.pdfфахова стаття264.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.