DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 15 (22) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9392
Title: Використання сервісу Wolfram|Alpha для розв'язки задач інтегрального числення функцій однієї змінної
Authors: Кобильник, Т. П.
Вдовичин, Т. Я.
Keywords: сервіс Wolfram|Alpha
сервис Wolfram|Alpha
service Wolfram|Alpha
інтегральне числення
интегральное исчисление
integral calculus
математичний аналіз
математический анализ
mathematical analysis
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кобильник, Т. П. Використання сервісу Wolfram|Alpha для розв'язки задач інтегрального числення функцій однієї змінної / Т. П. Кобильник, Т. Я. Вдовичин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 15(22). - C. 55 - 60.
Abstract: Зміст фундаментальної підготовки передбачає вивчення теоретичних основ спеціальності згідно з вимогами до рівня теоретичної підготовки педагогічного працівника відповідного профілю і базується на новітніх досягненнях науки.
Содержание фундаментальной подготовки предусматривает изучение теоретических основ специальности согласно с требованиями к уровню теоретической подготовки педагога соответствующего профиля и базируется на новейших достижениях науки.
The content of basic training involves the study theoretical foundations according to specialty the requirements for theoretical training of pedagogical employee of the profile and based on the latest achievements of science.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9392
Appears in Collections:Випуск 15 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobylnyk.pdf500.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.