DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 15 (22) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9389
Title: Використання віртулязиційних робочих столів у навчальному процесі
Authors: Біляй, Ю. П.
Keywords: віртуалізований робочий стіл
виртуализированных рабочий стол
virtualized desktop
навчальний процес
учебный процесс
learning process
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Біляй, Ю. П. Використання віртулязиційних робочих столів у навчальному процесі / Ю. П. Біляй // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во Нпу імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 15 (22). - C. 31-41.
Abstract: Використання хмарних технологій для отримання вільного доступу до потрібного програмного забезпечення практично з будь-якої точки світу, централізованого управління, підвищення контролю безпеки, стандартизація робочого місця, зменшення обмежень на кількість використаних ліцензій програмних продуктів, віддалена робота з документами, використання програм з різних операційних систем у одній сесії, під’єднання зовнішніх модулів пам’яті, перенаправлення друку та багато іншого можливе на основі використання серії продуктів Ulteo OVD. Використовуючи такі технології, можна відносно легко налаштувати робоче навчальне середовище студента чи викладача, швидко вносити зміни у всі компоненти системи.
Использование облачных технологий для получения свободного доступа к нужному программному обеспечению практически с любой точки мира, централизованного управления, повышение контроля безопасности, стандартизация рабочего места, уменьшение ограничений на количество использованных лицензий программных продуктов, удаленная работа с документами, использование программ с разных операционных систем в одной сессии, подключение внешних модулей памяти, перенаправление печати и многое другое возможно на основе использования серии продуктов Ulteo OVD. Используя такие технологии, можно относительно легко настроить рабочею учебную среду студента или преподавателя, быстро вносить изменения во все компоненты системы.
Using the cloud for easy access to the desired software from virtually anywhere in the world, centralized management, increased security controls, standardization of the workplace, reducing restrictions on the number of used licenses for software, remote work with documents, use programs with different operating systems in one session, connecting external memory modules, print redirection, and more is possible on the basis of a series of products Ulteo OVD. Using these technologies can be relatively easy to set up workplace learning environment student or teacher to quickly make changes to all system components.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9389
Appears in Collections:Випуск 15 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bіlyay.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.