DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 15 (22) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9384
Title: Аналіз результатів педагогічного екперементу формування інформаційних компетентностей у майбутніх провознавців
Authors: Русіна, Н. Г.
Keywords: майбутні правознавці
інформатичні компетентності
експеримент
будущие правоведы
информатические компетентности
эксперимент
future lawyers
informatic competence
experiment
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Русіна, Н. Г. Аналіз результатів педагогічного екперементу формування інформаційних компетентностей у майбутніх правознавців / Н. Г. Русіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 15 (22). - C. 165-170.
Abstract: Слід зауважити, що впровадження компетентісного підходу до навчання повинно передбачати розробку інтегрованих навчальних курсів, в яких галузі різних дисциплін будуть співвідноситися з різними видами компетентностей за рахунок міжпредметних зв’язків.
Следует заметить, что внедрение компетентностного подхода к обучению должно предусматривать разработку интегрированных учебных курсов, в которых области различных дисциплин будут соотноситься с различными видами компетенций за счет межпредметных связей.
It should be noted that the introduction of competence approach to training should include the development of integrated courses in which the field of various disciplines will relate to different types of competencies through interdisciplinary connections.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9384
Appears in Collections:Випуск 15 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusina.pdf631.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.