DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 15 (22) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9383
Title: Елементи інформології в шкільному курсі інформатики
Authors: Шакотько, В. В.
Keywords: інформація
информация
information
інтуїтивний підхід
интуитивный подход
intuitive approach
наукове пізнання
научное познание
scientific knowledge
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шакотько, В. В. Елементи інформології в шкільному курсі інформатики / В. В. Шакотько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015 - Вип. 15 (22). - C. 10-23.
Abstract: Сучасні інформаційні ресурси і процеси в суспільному житті відіграють дуже важливу роль : це основні рушійні сили всього суспільного розвитку. Однак, незважаючи на беззаперечне визнання важливості інформаційних ресурсів і процесів у розвитку людства, єдиних підходів до тлумачення терміну «інформація» не існує. Для більшості людей використання цього терміну є повсякденним, і в побуті вони не задумуються над його змістом, базуючись на інтуїтивному підході.
Современные информационные ресурсы и процессы в общественной жизни играют очень важную роль: это основные движущие силы всего общественного развития. Однако, несмотря на безусловное признание важности информационных ресурсов и процессов в развитии человечества, единых подходов к толкованию термина «информация» не существует. Для большинства людей использование этого термина является повседневным, и в быту они не задумываются над его содержанием, основываясь на интуитивном подходе.
Modern information resources and processes in public life are very important: these are the main driving forces of social development. However, despite the implicit recognition of the importance of information resources and processes in human development, common approaches to the interpretation of the term "information" does not exist. For most people use this term is commonplace, and at home they not think of its contents based on an intuitive approach.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9383
Appears in Collections:Випуск 15 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shakotko.pdf483.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.