DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 15 (22) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9382
Title: Використання Інформаційно-комунікаційних технологій в процесі виконання проектів з архітектурного проектування
Authors: Підгорна, А. О.
Keywords: проект
архітектурне проектування
інформаційно-комунікаційні технології
проект
архитектурное проектирование
информационно-коммуникационные технологии
design
architectural design
information and communication technologies
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Підгорна, А. О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі виконання проектів з архітектурного проектування / А. О. Підгорна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 15 (22). - C. 160-164.
Abstract: На сучасному етапі розвитку науки та виробництва відбувається комп’ютеризація всіх сфер людської діяльності. Виняток не становить і архітектурне проектування. Тому зараз більшість архітектурних проектів створюється за допомогою комп’ютера, що має велику кількість переваг та недоліків. Проектування на комп’ютері забезпечує більшу точність та якість зображень проекту, але віднімає певну індивідуальність та неповторність розроблюваних проектів.
На современном этапе развития науки и производства происходит компьютеризации всех сфер человеческой деятельности. Исключение не представляет и архитектурное проектирование. Поэтому сейчас большинство архитектурных проектов создается с помощью компьютера, имеющего большое количество преимуществ и недостатков. Проектирования на компьютере обеспечивает большую точность и качество изображений проекта, но отнимает определенную индивидуальность и неповторимость разрабатываемых проектов.
At the present stage of development of science and industry is the computerization of all spheres of human activity. The exception is not, and architectural design. So now most architectural projects created using a computer that has a lot of advantages and disadvantages. Designing computer provides greater accuracy and image quality project, but takes some individuality development projects.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9382
Appears in Collections:Випуск 15 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidgorna A.O.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.