DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 15 (22) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9380
Title: Використання комп'ютерних технологій в (ре)абілітації дітей з порушенням слуху
Authors: Заїка, С. К.
Keywords: комп’ютерні технології
діти з порушенням слуху
навчальний процес
компьютерные технологии
дети с нарушением слуха
учебный процесс
computer technologies
children with hearing impairment
learning process
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Заїка, С. К. Використання комп'ютерних технологій в (ре)абілітації дітей з порушенням слуху / С. К. Заїка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 15 (22). - C. 150-154.
Abstract: Інтенсивний розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх в Україні за кілька останніх років значною мірою позначився на формуванні особистості сучасної дитини. Активне використання комп'ютерних технології обумовлено умовами та ритмом сучасного життя, а володіння комп'ютерною грамотою є на сьогодні невід'ємною складовою розвитку дитини, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес її навчання як в освітніх закладах, так і під час виконання домашніх завдань.
Интенсивное развитие новых информационных технологий и внедрение их в Украине за несколько последних лет в значительной мере сказалась на формировании личности современного ребенка. Активное использование компьютерных технологии обусловлено условиями и ритмом современной жизни, а владение компьютерной грамотой является сегодня неотъемлемой составляющей развития ребенка, с помощью которого можно значительно разнообразить процесс ее обучения как в образовательных учреждениях, так и при выполнении домашних заданий.
Intensive development of new information technologies and their implementation in Ukraine over the past few years largely affected the formation of the personality of the modern child. Active use of computer technology due to the conditions and pace of modern life, and possession of computer ABC is today an integral part of the child, which can significantly vary the process of learning as in educational institutions, and while doing homework.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9380
Appears in Collections:Випуск 15 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaіka.pdf293.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.