DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 15 (22) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9378
Title: Комплексна методика аналізу якості тестів з вищої матаматики
Authors: Диховичний, О. О.
Дудко, А. Ф.
Keywords: вища математика
інформатизація суспільства
тест
высшая математика
информатизация общества
тест
higher mathematics
information society
test
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Диховичний, О. О. Комплексна методика аналізу якості тестів з вищої математики / О. О. Диховичний, А. Ф. Дудко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 15 (22). - C. 139-144.
Abstract: Сьогодення характеризується вираженою інформатизацією суспільства. Це зумовлює необхідність активного використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті для оцінювання знань студентів. Так в НТУУ «КПІ» кафедрою математичного аналізу та теорії ймовірностей організовано комп’ютерне тестування з використанням створеного викладачами кафедри комплекту дистанційних курсів «Вища математика».
Настоящее характеризуется выраженной информатизацией общества. Это вызывает необходимость активного использования информационно-коммуникационных технологий в образовании для оценки знаний студентов. Так в НТУУ «КПИ» кафедрой математического анализа и теории вероятностей организовано компьютерное тестирование с использованием созданного преподавателями кафедры комплекта дистанционных курсов «Высшая математика».
Настоящее характеризуется выраженной информатизацией общества. Это вызывает необходимость активного использования информационно-коммуникационных технологий в образовании для оценки знаний студентов. Так в НТУУ «КПИ» кафедрой математического анализа и теории вероятностей организовано компьютерное тестирование с использованием созданного преподавателями кафедры комплекта дистанционных курсов «Высшая математика».
Present is characterized by a strong information society. This necessitates extensive use of ICT in education to evaluate students' knowledge. So NTU "KPI" department of mathematical analysis and probability theory organized computer testing created using the lecturer set distance courses "Higher mathematics"
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9378
Appears in Collections:Випуск 15 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dykhovichnyi.pdf439.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.