DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 15 (22) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9373
Title: Дистанційна підтримка курсу "Комп'ютерна математика"у педагогічному університеті
Authors: Єфименко, В. В.
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
информацийно-коммуникационные технологии
information and communication technologies
«Комп’ютерна математика»
«Компьютерная математика»
"Computer mathematics"
дистанційне навчання
дистанционное обучение
distance education
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Єфименко, В. В. Дистанційна підтримка курсу "Комп'ютерна математика" у педагогічному університеті / В. В. Єфименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 15 (22). - C. 114-121.
Abstract: Використання нових інформаційно-комунікаційних технологій є одним з основних пріоритетних напрямків розвитку в галузі освіти. Впровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій і методичних розробок є особливо актуальним у зв’язку з інформатизацією суспільства і вимогою щодо реформування усіх галузей діяльності людей, й освіти зокрема.
Использование новых информационно-коммуникационных технологий является одним из основных приоритетных направлений развития в области образования. Внедрение в учебно-воспитательный процесс новых педагогических технологий и методических разработок особенно актуальны в связи с информатизацией общества и требованием по реформированию всех сфер деятельности людей, и образования в частности.
The use of new information and communication technologies is a major priority areas of education. Introduction in the educational process of new educational technologies and methodologies is especially important due to the computerization of society and a demand to reform all sectors of human activity, and education in particular.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9373
Appears in Collections:Випуск 15 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efimenko.pdf964.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.