DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9259
Title: Показові політичні процеси 20-х - початку 30-х років ХХ ст. та їх роль у винищенні української наукової інтелігенції
Authors: Ткаченко, Володимир Володимирович
Keywords: наукова інтелігенція
політичні процеси
депортація
"шахтинська справа"
"Спілка визволення України"
репресії
тоталітарний режим
clerisy
political trials
deportation
"Shahtynsky case"
"The Unity of Ukraine Liberation"
repressions
totalitarian regime
научная интеллигенция
политические процессы
депортация
"шахтинское дело"
"Союз освобождения Украины"
репрессии
тоталитарный режим
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво УАН ТОВ "НВП "ВІР"
Citation: Ткаченко В. В. Показові політичні процеси 20-х - початку 30-х років ХХ ст. та їх роль у винищенні української наукової інтелігенції / В. В. Ткаченко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: науковий вісник: збірник наукових праць. - Київ: Вид-во УАН ТОВ "НВП "ВІР", 2009. - Вип. 18. - С. 37-55.
Abstract: Досліждується [Досліджується] механізм фабрикації політичних процесів 1920-х - початку 1930-х років проти української наукової еліти та аналізуються загальні риси й особливості в організації системи репресивних заходів у центрі та на місцях.
The invention mechanisms of political trials of the 1920-s the beginning of the 1930-s againts Ukrainian clerisy are researched and general features and peculiarities in the arrangement of the repressive measures in the centre and periphery are analyzed.
Исследуется механизм фабрикации политических процессов 1920-х - начала 1930-х годов против украинской научной элиты и анализируются общие черты и особенности в организации системы репрессивных мер в центре и на местах.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9259
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko.pdf991.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.