DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9223
Title: Запровадження системи державного терору проти української наукової інтелігенції у 1920-1930-х роках
Authors: Ткаченко, Володимир Володимирович
Keywords: тоталітарна система
соціальний терор
наукова інтелігенція
політика українізації
радянізація
репресії
більшовицький режим
totalitarian system
social terror
scientific clerisy
policy of Ukrainization
sovietization
repressions
Bolshevik order
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво УАН ТОВ "НВП "ВІР"
Citation: Ткаченко В. В. Запровадження системи державного терору проти української наукової інтелігенції у 1920-1930-х роках / В. В. Ткаченко / Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: науковий вісник: збірник наукових праць. - Київ: Вид-во УАН ТОВ "НВП "ВІР", 2009. - Вип. 22. - С. 78-89.
Abstract: Досліджуються методи державного тиску на наукову інтелігенцію України у 1920-1930-х рр., коли, з одного боку, форсована "наздоганяюча" мобілізація мобілізаційного типу визначала зростаючу потребу у висококваліфікованих наукових кадрах, а з іншого, становлення тоталітарної системи призводило до фізичного винищення інтелектуальної еліти суспільства.
Methods of the state pressure of Ukrainian scientific clerisy in 1920-30s are researched when, on the one hand, the forced "catching up" modernisation of mobilisation type defined the growing demand for competent scientific human resources, and on the other hand, formation of totalitarian system led to physical destruction of the society's intellectual elite.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9223
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko.pdf721.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.