DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9222
Title: Вплив листа Й. В. Сталіна "Про деякі питання історії більшовизму" до редакції журналу "Пролетарська революція" на наукове життя в Україні (30-і роки ХХ ст.)
Authors: Ткаченко, Володимир Володимирович
Keywords: тоталітарна система
ідеологічний диктат
наукове середовище
політичні репресії
сталінізм
троцькізм
інтелігенція
totalitarian system
sdeological diktat
scientific environment
political repression
Stalinism
Trotskyism
clerisy
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво УАН ТОВ "НВП "ВІР"
Citation: Ткаченко В. В. Вплив листа Й. В. Сталіна "Про деякі питання історії більшовизму" до редакції журналу "Пролетарська революція" на наукове життя в Україні (30-і роки ХХ ст.) / В. В. Ткаченко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: науковий вісник: збірник наукових праць. - Київ: Вид-во УАН ТОВ "НВП "ВІР", 2009. - Вип. 21. - С. 75-84.
Abstract: Аналізуються методи сталінського керівництва щодо встановлення контролю над науковим середовищем та шляхами впровадження ідеологічного диктату і патрійної монополії на тлумачення істини в радянській державі у 30-х роках ХХ ст.
Methods of Stalin's management due to instituting control over the scientific environment and ways of implementation of ideological diktat and party monopoly on treatment of true in Soviet state in 1930s are analyzed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9222
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko.pdf603.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.