DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9200
Title: Роль архівних установ України в розвитку історичної науки у 1919-1940 роки
Authors: Ткаченко, Володимир Володимирович
Keywords: Укрцентрархів
архівні установи
історичні дослідження
наука
архівна справа
Наркомпросвіти УСРР
політичні репресії
Central Archive of Ukraine
archival establishments
historical researches
science
archive file
USSR Public Education Committee
political repressions
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво УАН ТОВ "НВП "ВІР"
Citation: Ткаченко В. В. Роль архівних установ України в розвитку історичної науки у 1919-1940 роки / В. В. Ткаченко // Гілея. Історія. Політологія. Філософія: науковий вісник: збірник наукових праць. - Київ: Вид-во УАН ТОВ "НВП "ВІР", 2008. - Вип. 17. - С. 88-100.
Abstract: Аналізується внесок архівних установ України у розвиток історичної науки протягом першого двадцятиріччя радянської влади та узагальнюються зміни, що відбулися в структурі архівної мережі внаслідок її неодноразової реорганізації у зазначений період.
The archival establishment of Ukraine contribution in the development of the history science during the first 20 years of the Soviet rule is analyzed and the changes of the archival network structure due to the numerous rearrangements during the mentioned period are summarized.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9200
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko.pdf693.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.