DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка » Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9178
Title: У пам’яті Києва: столичний некрополь письменників. Історичний науковий ілюстрований довідник. 2005 рік.
Authors: Жадько, Віктор Олексійович
Issue Date: 2005
Publisher: ЗАТ “Книжкова друкарня наукової книги”
Citation: Жадько, Віктор Олексійович. У пам'яті Києва : столичний некрополь письменників : історичний науковий фотоілюстрований довідник 2005 р. / В. О. Жадько. - Київ : СПД Жадько В. О., 2005. - 462 с.
Abstract: Пропонований читачам історичний фотоілюстрований довідник перше видання, в якому всебічно висвітлено історію становлення столичної Спілки письменників: від Нестора Літописця до сьогодення; започатковано облік близько тисячі місць похован нь та дані про майстрів пера, мовознавців і видавців. Письменник В.Жадько вказує да ту й місце народження та смерті, стислий життєпис небіжчика, адресу, де проживав у Києві чи області, опис і точні координати місця поховання, фото прижиттєве та моги ли (якщо вона збереглася), інші найнеобхідніші відомості. Це й є своєрідний "Некро поль київських письменників" (маються на увазі цілком слушно ті, кого дала державі українська земля, незалежно від національності й від того, куди їх закинула доля, але їхнє життя та творча діяльність пов'язані з столицею). У довіднику читачі знайдуть матеріали про друкарні, де виходили в світ книжки сто личних майстрів пера; фундаторів редакційно видавничої справи; розповіді про будин ки, де мешкали і творили поети і прозаїки та де відпочивали; вулиці, парки і сквери, які носять ім’я письменників; вперше зібрані в одному виданні меморіальні дошки на честь літераторів. У книжці використано архівні джерела з історії Києва та столичної ор ганізації Національної Спілки письменників України на всіх етапах її становлення; досліджено історію кладовищ, де знайшли вічний спочинок письменники. Розрахований на широке коло читачів, науковців, краєзнавців, викладачів, сту дентів, учнів середніх шкіл та ліцеїстів. Дані поховань на травень 2005 року
Proposed readers historic photo illustrated handbook: the first edition, which comprehensively covers the history of the formation of the Union of Writers of the capital from Nestor Litopysets to the present; started telling about the burial place of thousands of data and masters of the pen, linguists and publishers. Intended for a wide range of readers, scholars, local historians, teachers, students, middle school students and high school pupils. These burials in May 2005
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9178
Appears in Collections:Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memory_Kyiv.pdf117.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.