DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 116 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8796
Title: Единый подход в обучении курса общей физики как системы
Authors: Сафаров, Н. Ю.
Keywords: единый подход
педагогический проект
педагогическая конструкция
єдиний підхід
педагогічний проект
педагогічна конструкція
a unified approach
the pedagogical project
pedagogical design
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Сафаров Н. Ю. Единый подход в обучении курса общей физики как системы / Н. Ю. Сафаров // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 116. - C. 209-218.
Abstract: В данной работе рассмотрена проблема единого подхода в обучении курса общей физики в технических ВУЗах. Взаимодействия, происходящие в физических явлениях, классифицированы в виде формы движений; аналогия использована как метод и средство; показано, что единый подход в обучении адекватно отвечает критериям системы и технологии обучения, предложено принять единый подход в качестве технологии обучения.
У роботі розглянута проблема єдиного підходу в навчанні курсу загальної фізики в технічних ВНЗ. Взаємодії, що відбуваються у фізичних явищах, класифіковані у вигляді форми рухів; аналогія використана як метод і засіб; показано, що єдиний підхід в навчанні адекватно відповідає критеріям системи і технології навчання, запропоновано прийняти єдиний підхід в якості технології навчання.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8796
Appears in Collections:Випуск 116

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAFAROV.pdf484.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.