DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8688
Title: Підготовка майбутнього вчителя до організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи
Authors: Васютіна, Тетяна Миколаївна
Keywords: Професійно-особистісний розвиток суб’єктів педагогічної освіти
ігрова діяльність
навчально-виховний процес
майбутній вчитель
початкова школа
Профессионально-личностное развитие субъектов педагогического образования
игровая деятельность
учебно-воспитательный процесс
будущий учитель
начальная школа
Professional-personal development of the subjects of teacher education
playing activity
teaching and educational process
future teacher
elementary school
Issue Date: 3-Dec-2015
Abstract: Розглядається проблему [проблема] підготовки вчителя до організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі школи при вивченні курсу “Я і Україна”.
Рассматривается проблема подготовки учителя к организации игровой деятельности в учебно-воспитательном процессе школы при изучении курса "Я и Украина".
Сonsidered the problem of training teachers to organize gaming activities in the educational process of the school in the course "I and Ukraine".
Description: Характерною тенденцією реформування сучасної освіти в Україні є її спрямованість на підвищення якості освіти, орієнтацію на всебічний розвиток особистості та підвищення рівня її освіченості, яка зможе жити в надзвичайно динамічному суспільстві, вдосконалювати свої знання впродовж життя. Гуманістична орієнтація в сучасній системі освіти виходить із визнання активності особистості як головної рушійної сили її розвитку. В цьому плані стає очевидним, що освіта перестає визначатися лише критерієм інформованості і починає наповнюватися спрямованістю до творення внутрішнього духовного світу людини, світу її суб’єктивності, наповненої живими знаннями, ідеями, цінностями і смислами, а не лише науковою об’єктивністю і системністю предметних знань, умінь і навичок. Таке розуміння освіти істотно перебудовує і збагачує палітру педагогічних цінностей, що визначає вибір вчителями-початківцями підходів до організації освітнього процесу.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8688
ISSN: 2076-9008
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tetyana Vasyutina_Pidgotovka maybutnogo vchutelya.pdf385.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.