DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8676
Title: Матриця ринкових відносин: від ідеї до теорії і практики
Authors: Бех, В. П.
Keywords: ринок
особистість
суспільство
фірма
соціальний організм фірми
таксон
ринкові відносини
ідеологія
цінності
market
personality
society
firm
social organism of firm
taxon
market relations
ideology
values
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бех, В. П. Матриця ринкових відносин: від ідеї до теорії і практики [Текст] / В. П. Бех // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія : [журнал наук. праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Творче об-ня "Нова парадигма". - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 124. - С. 3-19.
Abstract: У статті проаналізовано сукупність суспільних відносин, що утворюють сучасний ринок. На основі введення у систему двох координатних векторів (стану особистості, що перебуває у репродуктивному, адаптивному і креативному станах; стану суспільства, що перебуває у стані стагнації, розвивається за лінійними законами, або непередбачувано) створюється координатна сітка з дев’яти таксонів. Кожному сегментові ринку притаманний "свій клімат" і "свої вимоги" до поведінки фірми. Раціонально обґрунтований рух матричним полем дозволяє фірмам забезпечити виграш у конкурентній боротьбі і виживання.
Analyzes the combination of social relations, forming modern market. The introduction of two coordinate vectors: a) state of the personality, being in the reproductive, adaptive and creative states and b) state of society, being in the state of stagnation or developing randomly or according to linear laws, serves the basis for the formation of the coordinate grid with nine taxons. Each market segment has its own "climate" and "requirements" for firm behaviour. Rationally proved movement across matrix field helps the firms win the competition and survive.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8676
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bex.pdf541.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.