DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 118 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8637
Title: Роль сучасних інформаційних технологій в процесі навчання іноземної мови професійного спрямування в немовному вищому навчальному закладі
Authors: Вавілова, Г. В.
Струтинська, І. Ю.
Keywords: інформаційні технології
Інтернет
дистанційне навчання
інформаційні ресурси
інноваційні технології
віртуальне освітнє середовище
информационные технологии
Интернет
дистанционное обучение
информационные ресурсы
инновационные технологии
виртуальная образовательная среда
Information Technologies
Internet
Distance Education
information resources
innovation technologies
virtual educational environments
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Вавілова Г. В. Роль сучасних інформаційних технологій в процесі навчання іноземної мови професійного спрямування в немовному вищому навчальному закладі / Г. В. Вавілова, І. Ю. Струтинська // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 118. - C. 32-41.
Abstract: Стаття висвітлює теоретичні та практичні аспекти застосування сучасних технічних засобів у процесі вивчення іноземних мов(інформаційних технологій та дистанційного навчання), а також їх очевидні, численні переваги та деякі недоліки. Використання інтерактивного, аутентичного середовища є пріоритетним напрямком. Інформаційні технології та Інтернет використовуються в цьому процесі як потужні інструменти. За умов швидкого розвитку сучасних технологій, безперечним є той факт, що сучасні технології в межах вивчення іноземних мов відкривають нові можливості в освіті та самоосвіті, значно розширюючи інформаційний простір та інформаційну сферу навчання. Відповідно, викладач має представити інформацію в новій, цікавій формі, що активізує потяг студентів до самостійного оволодіння інформацією з певної тематики та забезпечить якість навчання та розвиток у професійній сфері в майбутньому.
Статья освещает теоретические и практические аспекты новых современных технических средств в процессе изучения иностранных языков(Интернет-ресурсов и дистанционного обучения), а также их очевидные, множественные преимущества и некоторые недостатки. Использование интерактивной, аутентичной среды при изучении иностранных языков является приоритетным направлением. Информационные технологии и Интернет становятся действенными инструментами в данном процессе.
The article highlights theoretical and practical aspects of Information Technology Implementation in the process of Foreign Language Teaching (Internet Resources and Distance Education). The numerous advantages and some disadvantages of using technology in language education were analyzed. The best way to learn a language is in interactive, authentic environments. Information technologies and the Internet are powerful tools for assisting these approaches to language teaching.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8637
Appears in Collections:Випуск 118

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vavilova_Strutynska.pdf203.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.