DSpace at library NPU Dragomanova » Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8584
Title: Экспериментально-психологическое исследование степени самоактуализации студентов разных специальностей
Authors: Джаббаров, Рашид Векил оглы
Keywords: студенти
різні спеціальності
самоактуалізація
експериментально-психологічне дослідження
students
different specialties
self-actualization
experimental-psychological research
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
Citation: Джаббаров Р. В. Экспериментально-психологическое исследование степени самоактуализации студентов разных специальностей / Р. В. Джаббаров // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Ред. кол. : Євтух В. Б. (гол. ред.). – Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – Вип. 18. – С. 136-144.
Abstract: Стаття присвячена експериментально-психологічному дослідженню ступеня самоактуалізації студентів, які здобувають освіту за різними спеціальностями. У статті аналізується вплив різних чинників на самоактуалізацію студентів, виявляються умови, що мають велике значення для виявлення загальних показників рівня самоактуалізації. Встановлено залежність декількох факторів: економічного стану, самооцінки, соціальної активності, рівня досягнення успіху від ступеня самоактуалізації. Для розвитку самоактуалізації у студентів залежно від напрямку спеціальності важливе формування мотиву навчання, а також виявлення їх потенційних можливостей.
This paper is devoted to experimental psychological research degree of self-actualization of students receiving education in various specialties. The article analyzes the influence of various factors on the self-actualization of students identified conditions that are important to identify common indicators of the level of self-actualization. Dependence of several factors: economic status, self-esteem, social activity, the level of success of the degree of self-actualization. Recommended for self-actualization of students depending on the direction of specialty training is important to the formation of a motive, and identify their potential.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8584
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Issue_18_Jabbarov.pdf6.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.