DSpace at library NPU Dragomanova » Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8576
Title: Модернизация и семейные ценности
Authors: Кямалова, Афет Гулу кызы
Keywords: сім'я
сімейні цінності
гендерна рівність
особистість
сімейне виховання
моральність
психологічний вплив
family
family values
gender equality
identity
family
education
psychological impact
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
Citation: Кямалова А. Г. Модернизация и семейные ценности / А. Г. Кямалова // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Ред. кол. : Євтух В. Б. (гол. ред.). – Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – Вип. 18. – С. 75-81.
Abstract: У статті сім'я розглянута як основа держави, як дуже важливий елемент для продовження людяності, людства, як гніздо, у якому всі можуть сховатися і зігрітися. Від того якою є сім'я, на чому закладений її фундамент, виховання дітей, залежить майбутнє народу і держави, до яких вона належить. Одним з головних питань сучасного періоду є процес модернізації сім'ї. Модернізація у широкому сенсі є сучасною думкою, характером і досвідом. Основу взаємин у сім'ї складають, у першу чергу, відносини між чоловіком і жінкою. Також ці відносини створюють первинне середовище у процесі соціалізації сім'ї. Однак, є безсумнівним той факт, що якщо відносини між батьками і дітьми будуть сприятливими, то вплив їх на формування особистості дітей і підлітків буде таким же міцним та ефективним.
In the scientific work has noted that the family is the foundation of the state of humanity, also is a very important factor for the continuation of mankind, means a warm nest for everybody. How the family should be, where to build a foundation, their children’s education are the most important condition for the nation and for the future of the state. One of the main issues of the modern period, is a process of modernization of the family. Modernization in a broader sense means the modern idea, character and experience. The foundation of the relationship depends on the relationship between a man and a woman in the family. Also, the relationships create the first environment of a family in the process of socialization. If the relationship between parents and children is favorable their influence to the formation of the identity of their children and teenagers can be so strong and effective.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8576
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Issue_18_Kamalovа.pdf6.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.