DSpace at library NPU Dragomanova » Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8557
Title: Проблемы организации совместного досуга детей и родителей
Authors: Аббасова, Кизилгюль Ясын Кызы
Бугадинова, Рамина Абусалатовна
Keywords: родина
батьки
діти
дозвілля
спілкування
дослідження структури дозвілля
азербайджанська сім'я
family
parents
children
leisure
communication
study of the structure of leisure
Azerbaijani family
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
Citation: Аббасова К. Я. Проблемы организации совместного досуга детей и родителей / К. Я. Аббасова, Р. А. Бугадинова // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Ред. кол. : Євтух В. Б. (гол. ред.). – Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – Вип. 18. – С. 58-66.
Abstract: Складність сімейних взаємовідносин у сучасний період суспільного розвитку веде до значних змін у дозвіллі, у тому числі і дозвіллі дорослих та дітей. Переміщення основної маси населення у міста, скорочення числа дітей у сім'ї, нові професії та спеціальності, зміни в соціальній структурі в цілому впливають на зазначений процес. Крім того, значну роль у формуванні нової структури дозвілля грають ІКТ, особливо можливості Інтернету. Сучасні сім'ї в основному складаються з двох поколінь, і тому працюючі батьки не завжди можуть організувати повноцінне спілкування зі своїми дітьми. Відбувається процесс заміщення батьківського спілкування на інші форми і види, причому не завжди це йде на користь виховання підростаючого покоління.
The complexity of family relationships in the modern period of social development leads to significant changes in leisure, including leisure, adults and children. Moving the bulk of the population in the city, reducing the number of children in the family, new professions and specialties, changes in the social structure as a whole affect this process. In addition, a significant role in the formation of a new structure of leisure plays ICTs, especially of the Internet. Modern family consists mainly of two generations, so working parents cannot always arrange full communion with their children. There is a process of substitution of parental communication in other forms and types, and not always it is good for educating the younger generation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8557
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Issue_18_Abbasova_Bugadinova.pdf7.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.