DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 52 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8544
Title: Реалізація закону та державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні, нормативних актах та навчальних програмах з фізичного виховання в загальноосвітніх закладах
Authors: Голуб, Л.О.
Кириленко, Г.В.
Keywords: Закон та державні програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні
нормативні акти та навчальні програми з фізичного виховання в загальноосвітніх закладах
ефективність функціонування системи фізичного виховання підростаючого покоління
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Голуб Л.О. Реалізація закону та державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні, нормативних актах та навчальних програмах з фізичного виховання в загальноосвітніх закладах / Л. О. Голуб, Г. В. Кириленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Серія 15. - C. 29-32.
Abstract: У статті визначено ефективність функціонування системи фізичного виховання підростаючого покоління, щодо вирішення оздоровчих, освітніх та виховних завдань у контексті реалізації закону та Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні, нормативних актах та навчальних програмах з фізичного виховання в загальноосвітніх закладах. Аналіз наукових джерел показав, що існуюча концепція фізичного виховання застаріла, потребує нового трактування організації навчально-педагогічного процесу, мети, завдань з фізичного виховання з врахуванням соціально-економічних тенденцій розвитку суспільства. Дослідники (Круцевич Т.Ю., 2007, Литвин О.Т., Булатова М.М., 2006, Білецька В.В., 2007, Тюх І.О., 2008) вказують на відсутність науково-обґрунтованої системи нормативних оцінок фізичної підготовленості школярів, та звертають увагу на погіршення стану здоров’я та фізичної підготовленості школярів. Аналіз діючих програм показує, що існує невідповідність між змістом навчального матеріалу та інтересами і мотивами дітей до занять фізичною культурою і спортом, критеріїв оцінки фізичної підготовленості індивідуальним можливостям і особливостям фізичного стану дітей. Треба відзначити недостатню кількість використання засобів, які спрямовані на максимальну реалізацію оздоровчих завдань, відсутність інноваційних технологій сучасних наукових досягнень у практиці фізичного виховання. Аналіз проблеми організації системи фізичного виховання на основі аналізу літературних джерел і практичного досвіду роботи дозволив визначити причини неефективності її функціонування: - застаріла концепція системи фізичного виховання в школі, яка потребує нового трактування мети, завдань і принципів фізичного виховання; - авторитарний підхід при складанні програм з фізичного виховання; - відсутність науково обґрунтованих нормативно-програмових підходів щодо формування мотивації до занять фізичною культурою.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8544
Appears in Collections:Випуск 52

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golub_Kyrylenko.pdf396.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.