DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 13 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8467
Title: Формування толерантних відносин в освітньому просторі
Authors: Липа, Н.В.
Keywords: толерантність
освітній простір
співробітництво
tolerance
the educational environment
cooperation
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Липа Н.В. Формування толерантних відносин в освітньому просторі / Н. В. Липа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 13 (23). - C. 21-24.
Abstract: У статті розглядається проблема формування толерантних відносин між учнями, між учнями та вчителями. Висвітлені умови при яких діяльність педагога може мати позитивний результат. Основа побудови толерантного освітнього простору – формування навичок толерантної комунікації та поведінки як учнів, так і педагогів. Толерантність педагогів породжує толерантність учнів.
В статье рассматривается проблема формирования толерантных отношений как между учениками, как и между учениками и учителями. Указаны условия, при которых деятельность педагога может иметь положительный результат. Основа построения толерантного образовательного пространства – формирование навыков толерантной коммуникации и поведения как учеников, так и педагогов. Толерантность педагогов порождает толерантность учащихся.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8467
Appears in Collections:Випуск 13 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lypa.pdf206.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.