DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 13 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8435
Title: Формування стратегії освітньо-професійної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови
Authors: Шапран, О.І.
Тонконог, Н.І.
Keywords: стратегія освітньо-професійної діяльності
модель
моделювання
strategy of education-professional activity
hierarchy of the aims
model
modelling
ієрархія цілей
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Шапран О.І. Формування стратегії освітньо-професійної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови / О. І. Шапран, Н. І. Тонконог // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 13 (23). - C. 40-44.
Abstract: У статті розглядається проблема створення стратегії освітньо-професійної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови. В основу даної стратегії покладені різні цілі організації навчання іноземної мови у вищій школі, шляхи їх досягнення та моделювання як практичний засіб їх реалізації.
В статье рассматривается проблема создания стратегии образовательно-профессиональной деятельности будущего учителя иностранного языка. В основу данной стратегии положены разные цели организации обучения иностранному языку в высшей школе, пути их достижения и моделирование как практическое средство их реализации.
In the article is considered the problem of creation of the strategy of a future foreign language teacher‟s education-professional activity. In the basis of the given strategy are put different aims of the foreign language studies‟ organization at the institute of higher education, the ways of their achievement and modelling as a practical means of their realization.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8435
Appears in Collections:Випуск 13 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shapran_Tonkonog.pdf218.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.