DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти » Випуск 4(9) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/839
Title: Категоріальний аналіз поняття художньо-педагогічної компетентності у процесі професійного становлення майбутніх учителів образотворчого мистецтва
Authors: Смірнова, О.О.
Keywords: компетентність
творчість
професійна компетенція
компетенція
competence
creation
professional competence
competence
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Смірнова О.О. Категоріальний аналіз поняття художньо-педагогічної компетентності у процесі професійного становлення майбутніх учителів образотворчого мистецтва / О.О. Смірнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 26-27 квітня 2007 року. – Вип. 4. (9). – К.: НПУ, 2007. – С. 107-110
Abstract: В статті розкриваються особливості формування художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів в навчальному процесі, що забезпечує готовність виконання основних професійних функцій. Розкривається ефективна роль мистецтва як ядра духовної та естетичної культури майбутнього професіонала, як важлива частина компетенції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
The paper disclosed features of formation of artistic and pedagogical competence of future teachers in the educational process that provides the readiness of major professional functions. Reveals the effective role of art as a core of spiritual and aesthetic culture of the future professional, as an important part of the competence of future teachers of fine arts
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/839
Appears in Collections:Випуск 4(9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007_107-110.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.