DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Навчальні видання Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8250
Title: Системний аналіз сталого розвитку : навчальний посібник для магістрів галузі знань «Управління та адміністрування»
Authors: Бех, Володимир Павлович
Акуленко, Віталій Лук’янович
Бех, Юлія Володимирівна
Крохмаль, Наталія Василівна
Туленков, Микола Васильович
Чепуренко, Яна Олексіївна
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Системний аналіз сталого розвитку : навчальний посібник для магістрів галузі знань «Управління та адміністрування» / В. П. Бех, Ю. В. Бех, М. В. Туленков, В. Л. Акуленко, Н. В. Крохмаль, Я. О. Чепуренко ; за заг. ред. В. П. Беха, М. В. Туленкова Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : «МП Леся», 2015. – 512 с.
Abstract: У навчальному посібнику з позиції системної теорії розглянуто еволюцію соціального світу, у дискурсі якого сучасний менеджмент має забезпечити сталий розвиток планетарної спільноти; розглянуто світоглядні, ідеологічні, історичні, логічні і методологічні засади саморозгортання планетарного світу під впливом формування його онтологічної, інформаційної і організаційної єдності; обґрунтовано системний аналіз як сучасну методологію дослідження сталого розвитку соціальних систем, а також вплив на сталий розвиток чинників глобалізації і інформатизації; висвітлено формування якісно нового світоустрою планетарної спільноти провідними системоутворюючими процесами якого є формування Планетарної (Колективної) особистості, Світового суспільства знань, Світової держави і Світового уряду, що також потребують умов сталого розвитку у контексті породження і становлення соціального цілого – планетарного соціального організму. Призначений для науковців, працівників ЗМІ, докторантів, аспірантів, викладачів, магістрів, студентів різних типів ВНЗ, які вивчають сучасні питання сталого розвитку, самоорганізації, саморегуляції та управління соціальними системами, а також для учнів старших класів і всіх читачів, для яких екологічні знання є життєво необхідними.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8250
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posibnyk.pdf3.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.