DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7969
Title: Реалізація неперервної мовної освіти у ВНЗ України
Other Titles: Implementation of lifelong language learning in high school of Ukraine
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: неперервна мовна освіта
університет
студенти
формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
формирование профессионально ориентированной иноязычной среды обучения
непрерывное языковое образование
университет
студенты
Issue Date: 2011
Publisher: К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Петько Л.В. Реалізація неперервної мовної освіти у ВНЗ України / Л.В.Петько // Сьомі юридичні читання «Культура і право на початку ХХІ століття»: мат. міжнар. наук. конф. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – C. 436–438. Pet'ko L.V. Realizacija neperervnoi' movnoi' osvity u VNZ Ukrai'ny [Implementation of lifelong language learning in high school of Ukraine] / L.V.Pet'ko // S'omi jurydychni chytannja «Kul'tura i pravo na pochatku HHI stolittja»: mat. mizhnar. nauk. konf. – K. : Vyd-vo NPU im. M. P. Dragomanova, 2011. – C. 436–438.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Виходячи із положень Концепції мовної освіти в Україні, автор окреслює шляхи організації іншомовної освіти у вищій школі.
Description: 1. Концепція мовної освіти в Україні (проект). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.google.com.ua/earch?g=концепція+мовної+освіти+україні&je= 2. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посібник / за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2010. – 384 с. 3. Кисельова Н. Офіційна багатомовність − основна тенденція державної мовної політики сучасних держав // Освіта України. − № 13−14. – С. 3. 4. Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні / Наказ Міністерства освіти і науки України № 99 від 10.02.2010. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://news.yurist-online.com/laws/12762. 5. Петько Л. В., Ніколаєнко В. В. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.03040201 «Правознавство»: навч. посібник для студентів, бакалаврів та аспірантів ВНЗ. – 2 вид., доп. і випр. / за ред. Б. І. Андрусишина. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 149 с. 6. Гребінник Л. В., Петько Л. В., Ніколаєнко В. В. Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей: 8.03010401 «Політологія», 8.03040201 «Правознавство»: навч. посібник для студентів, бакалаврів, аспірантів та викладачів ВНЗ. – 2 вид., стер. / за ред. Б. І. Андрусишина, Гончарова В. І. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 170 с. 7. Скубашевська О. С. Філософія інноваційного розвитку освіти інформаційного суспільства (світоглядно-філософський аналіз) : монографія. − К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 315 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7969
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko L.V., 2011 Realizacija neperervnoi' movnoi' osvity u VNZ.pdfтези конференції102.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.