DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 109 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7507
Title: Інноваційна освітня діяльність педагогічних університетів при реалізації магістерської підготовки студентів
Authors: Субіна, О. О.
Keywords: інноваційна освітня діяльність вищого навчального закладу
инновационная образовательная деятельность вуза
innovative educational activities of the university
інноваційна модель освіти магістрів
инновационная модель образования магистров
an innovative model of masters education
форми реалізації магістерської підготовки
формы реализации магистерской подготовки
modalities master training
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Субіна О. О. Інноваційна освітня діяльність педагогічних університетів при реалізації магістерської підготовки студентів / О. О. Субіна // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки : [зб. наук. статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 109. - C. 198-204.
Abstract: У статті розкриваються загальні засади реалізації інноваційної освітньої діяльності вищих педагогічних навчальних закладів при підготовці фахівців магістерського рівня, дається характеристика сутності й спрямованості інновацій в освіті, визначаються форми їх реалізації.
В статье раскрываются основные положения реализации инновационной образовательной деятельности высших педагогических учебных заведений при подготовке специалистов магистерского уровня, раскрывается содержание и направленность инноваций в образовании, определяются формы их реализации.
The article describes the main provisions of the implementation of innovative educational activities of higher educational institutions for training master’s level, describes the content and direction of innovation in education, determines the shape of their implementation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7507
Appears in Collections:Випуск 109

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Subіna.pdf273.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.