DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7449
Title: Formation of the professionally oriented foreign language environment for future choreographers at a university in the way of the organization personally meaningful research activity (Part 1)
Other Titles: Формування професійно спрямованого іншомовного середовища майбутніх хореографів в умовах університету шляхом організації особистісно значущої науково‑дослідної діяльності ( Ч. 1)
Authors: Pet'ko, Lyudmila Vasilievna
Keywords: професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
майбутні хореографи
іноземна мова
хореографія
університет
навчання
professionally oriented foreign language teaching environment
future choreographers
university
foreign language
Issue Date: 2013
Publisher: Cibunet Publishing. New York, USA.
Citation: Pet’ko Lyudmila. Formation of the professionally oriented foreign language environment for future choreographers at a university in the way of the organization personally meaningful research activity// Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings: Papers of the 4th International Scientific Conference (December 23, 2013). Cibunet Publishing. New York, USA, 2013. – P. 39–41.
Series/Report no.: Pedagogy;Стаття (1)
Abstract: Серед шляхів створення професійно спрямованого навчального середовища автор розглядає залучення студентів до науково-дослідної роботи: визначення теми свого дослідження за професійною спрямованістю, знаходження необхідних літературних автентичних джерел, систематизація матеріалу, підготовка, написання тез доповідей іноземною мовою та виступ на наукових конференціях, підготовка та публікація іноземною мовою наукових статтей за фахом.
The article deals with the ways of formation of professionally oriented competence in English speaking to the future Dance teachers.
Description: 1 Бушев А. Б. Полемика вокруг языковой личности/Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 9.Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 6: зб. наук.пр. ; за ред. В. І.Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 36. 2 Новий словник іншомовних слів : близько 40000 сл. І словосполучень/Л. І.Шевченко, О. І.Ніка, О. І.Хом’як, А. А. Дем’янюк; за ред Л. І.Шевченко. – К. : АРІЙ, 2008. – С. 647. 3 Julie Charlotte Van Camp. Philosophical problems of dance criticism : Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy/ Julie Charlotte Van Camp. – Temple University, 1981. – 281 р. [Web site]. – Access mode : http://www.csulb.edu/~jvancamp/diss2.html 4 Кокуленко Борис. Степова Терпсихора/Б. Кокуленко. – Кіровоград : Вид-во «Степ», 1999. – С. 9. 5 Бушев А. Б. Полемика вокруг языковой личности/Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 9.Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 6: зб. наук.пр. ; за ред. В. І.Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 36. 6 Kreydun Sofia. Flamenco/Sofia Kreydun, Ludmyla Pet’ko//Сучасні проблеми підготовки майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах євроінтеграційного процесу: Тр. ІІ Міжнародної молодіжної наук.-практ. конф. (дистанційної), Київ, 4 грудня 2013 р. ; за заг.ред. І. М. Ковчиної. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 56–57. 7 Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов – М. : ПЕР СЭ, 2001–511 с – (Современное образование
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7449
ISBN: 978-1-940260-15-0
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formation of the professionally.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.