DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 24 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7397
Title: Особливості державного регулювання підприємництва в сучасних умовах в Україні
Authors: Біла, І. С.
Keywords: держава
государство
government
підприємницький сектор
предпринимательский сектор
business sector
великий, середній та малий бізнес
большой, средний и малый бизнес
large, medium and small businesses
державне регулювання підприємництва
государственное регулирование предпринимательства
government regulation of business
ефективність державного регулювання підприємництва
эффективность государственного регулирования предпринимательства
the effectiveness of state regulation of business
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Біла, І. С. Особливості державного регулювання підприємництва в сучасних умовах в Україні / І. С. Біла // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 24. - C. 55-60.
Abstract: У статті розглядаються особливості державного регулювання підприємництва в сучасних умовах в Україні. Автор стверджує, що наявність прорахунків і недоліків у закріпленій на державному рівні концепції державного регулювання підприємництва; деформації у розвитку великого бізнесу та формальна спрямованість на розвиток середнього і малого бізнесу визначають сучасні вітчизняні відносини держави ы підприємницького сектору та їх ефективність.
В статье рассматриваются особенности государственного регулирования предпринимательства в современных условиях в Украине. Автор утверждает, что наличие просчетов и недостатков в закрепленной на государственном уровне концепции государственного регулирования предпринимательства; деформации в развитии большого бизнеса и формальная направленность на развитие среднего и малого бизнеса определяют современные отечественные отношения государства и предпринимательского сектора и их эффективность.
The article discusses the features of state regulation of business in the current economic conditions in Ukraine. The author argues that the presence of failures and deficiencies in fixed at the state level the concept of state regulation of business; deformation in the development of big business and focus on the development of formal small and medium business define modern domestic relations between the state and the business sector and their effectiveness.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7397
Appears in Collections:Випуск 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bila.pdf323.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.