DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 24 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7394
Title: Проблеми трансформації економіки України
Authors: Петришина, Н. В.
Keywords: трансформація
трансформация
transformation
модернізація
модернизация
modernization
власність
собственность
property
держава
государство
state
державна власність
государственная собственность
state ownership
проблеми трансформації економіки
проблемы трансформации экономики
state the problem of the transformation of the economy
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Петришина, Н. В. Проблеми трансформації економіки України / Н. В. Петришина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 24. - C. 31-38.
Abstract: У статті розкрито поняття “трансформація” в сучасних умовах та виокремлено об’єктивні передумови трансформаційних перетворень. Виділено основні проблеми трансформації вітчизняної економіки та запропоновано комплекс заходів щодо їх вирішення.
В статье раскрыто понятие “трансформация” в современных условиях и выделены объективные предпосылки трансформационных преобразований. Выделены основные проблемы трансформации отечественной экономики и предложен комплекс мероприятий по их решению.
The article deals with the concept of “transformation” in the current conditions and singles out the objective conditions of transformational change. The basic problem of the transformation of the national economy and proposes a set of measures to resolve them.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7394
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління
Випуск 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petryshynа.pdf317.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.