DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 24 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7377
Title: Перетворення звичаю нормативного характеру на правовий звичай. Теоретичний аспект
Authors: Кушинська, Л.А.
Keywords: звичай нормативного характеру
обычай нормативного характера
custom normative
правовий звичай
правовой обычай
legal tradition
джерело права
источник права
a source of law
законодавство
законодательство
legislation
звичаї ділового обороту
обычаи делового оборота
the customs of business intercourse
форма права
форма права
form of law
приватне право
частное право
private law
торгівля
торговля
trade
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Кушинська Л.А. Перетворення звичаю нормативного характеру на правовий звичай. Теоретичний аспект / Л. А. Кушинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 24. - C. 157-162.
Abstract: У статті розкривається один з дискусійних моментів сучасної теорії держави і права, що стосується шляхів перетворення звичаю на правовий звичай, а також авторське бачення статусу звичаєвого правила після його письмової фіксації з конкретизацією.
В статье раскрывается один из дискуссионных моментов современной теории государства и права, касающегося путей превращения обычая в правовой обычай, а также авторское видение статуса обычного правила после его письменной фиксации с конкретизацией.
Оf the article reveals one of the discussion points in the modern theory of law regarding ways to transform the custom of the legal tradition and vision copyright status of customary rules after fixation with written specification.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7377
Appears in Collections:Випуск 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kushynska.pdf302.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.