DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 24 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7374
Title: Глобальна політична економія: предмет, завдання, методологія
Authors: Кудінова, А. В.
Keywords: інтернаціоналізація
интернационализация
internationalization
глобальна політична економія
глобальная политическая экономия
global political economy
глобалізація
глобализация
globalization
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Кудінова А. В. Глобальна політична економія: предмет, завдання, методологія / А. В. Кудінова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 24. - C. 11-17.
Abstract: Стаття присвячена проблемі формування сучасного напрямку політичної економії, а саме глобальній політекономії, визначенню її змісту, предмету, ключових завдань як суспільствознавчої науки, а також основних принципів методології глобальної політичної економії.
Статья посвящена проблеме формирования современного направления политической экономии, а именно глобальной политэкономии, определению ее содержания, предмета, ключевых заданий как обществоведческой науки, а также основных принципов глобальной политической экономии.
The article is dedicated to the problem of modern trend in political economy, global political economy, to its content, subject, key tasks as for social science, and key principles of global political economy.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7374
Appears in Collections:Випуск 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudіnova.pdf307.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.