DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7342
Title: Світовий досвід формування державної промислової політики
Authors: Залєвська-Шишак, А. Д.
Дука, А. П.
Keywords: промислова політика
промышленная политика
industrial policy
модернізація
модернизация
modernization
прискорений розвиток
ускоренное развитие
accelerated development
досвід промислової політики
опыт промышленной политики
experience of the industrial policy
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Залєвська-Шишак А. Д. Світовий досвід формування державної промислової політики / А. Д. Залєвська-Шишак, А. П. Дука // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - C. 34-41.
Abstract: У статті узагальнено світовий досвід реалізації державної промислової політики. Запропоновано шляхи трансформації моделі промислової політики в Україні для забезпечення прискореного розвитку на основі активізації інноваційних та інвестиційних процесів. Доведено, що програми модернізації обмежені досягненням цілей наздоганяючого розвитку і не здатні забезпечити розвиток економіки України на довгострокову перспективу.
В статье обобщен мировой опыт реализации государственной промышленной политики. предложены пути трансформации модели промышленной политики в Украине для обеспечения ускоренного развития на основе активизации инновационных и инвестиционных процессов. Доказано, что программы модернизации ограничены достижением целей догоняющего развития и не способны обеспечить развитие экономики Украины на долгосрочную перспективу.
In the article global experience of the state industrial policy’s realization is summarized. The ways of the industrial policy model’s transformation in Ukraine for ensuring accelerated development on basis of intensification of innovation and investment processes are proposed. It is proved that the programs of the modernization are restrained by achievement of the overtaking development’s targets and are not capable to provide the long-term development of Ukrainian economy.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7342
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zalyevska-Shyshak.pdf361.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.