DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/731
Title: Етнічність: енциклопедичний довідник
Authors: Євтух, Володимир Борисович
Keywords: етнічність
довідник
ethnicity
reference book
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво "Фенікс" Київ
Citation: Етнічність : енциклопедичний довідник / В. Б. Євтух ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр етноглобалістики. – К. : Фенікс, 2012. – 396 с.
Abstract: У довіднику автором на основі широкої джерельної бази запропоновано інтерпретації такого багатоаспектного феномену, як “етнічність”, формулюється уявлення про явище етнічності, показано його роль у сучасному світі взагалі і його вплив на розвиток життєдіяльності конкретної людини та людських спільнот. Видання стане у нагоді як фахівцям, так і читачам, хто цікавиться етнічною проблематикою.
The handbook offers interpretations of a such a Multi phenomenon as "ethnicity" is formulates an idea of ​​the phenomenon of ethnicity and its role in the modern world in general and its influence on the life of the person and human community. The publication will be useful for specialists as well as readers who are interested ethnic issues.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/731
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
evtuh-enc-slov.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.