DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 40 (64) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7283
Title: Архетипна символіка у пізнанні психологічних захистів сиблінгів
Authors: Святенко, Ю. О.
Keywords: архетип
архетип
archetype
сиблінг
сиблинг
sibling
сиблінгові взаємини
сиблинговые взаимоотношения
sibling relationships
батьківське виховання
родительское воспитание
parental education
едіпальна залежність
эдипальная зависимость
oedipal relationship
система психологічних захистів
система психологических защит
the system of psychological defenses
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Святенко Ю. О. Архетипна символіка у пізнанні психологічних захистів сиблінгів / Ю. О. Святенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск 40 (64). – С.130-133
Abstract: Стаття присвячена проблемі пізнання психологічних захистів сиблінгів за допомогою архетипної символіки. Досліджуються захисні тенденції, що властиві сиблінгам і формуються як під впливом батьківської взаємодії, так і в результаті дії глибинних механізмів, зокрема, едіпальної залежності. Окреслюється роль архетипу у пізнанні несвідомого змісту психіки.
Статья посвящена проблеме познания психологических защит сиблингов с помощью архетипной символики. Исследуются защитные тенденции, присущие сиблингам и формируются как под влиянием родительской взаимодействия, так и в результате глубинных механизмов, в частности, под влиянием эдипальной зависимости. Определяется роль архетипа в познании бессознательного содержания психики.
The article deals with the knowledge of psychological defenses siblings using archetypal symbolism. Investigated protective tendencies inherent siblings and formed under the influence of parental interaction and resulting deep mechanisms, in particular under the influence oedipal dependence. The role of the archetype of the knowledge of the contents of the unconscious mind.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7283
Appears in Collections:Випуск 40 (64)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svyatenko.pdf159.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.