DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7255
Title: Роль педагогічної анімації у розвитку творчої особистості старшокласників
Authors: Буднік, І. О.
Keywords: анімація
анимация
animation
педагогічна анімація
педагогическая анимация
educational animation
творча особистість
творческая личность
creative personality
творча особистість старшокласників
творческая личность старшеклассников
creative personality seniors
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Буднік І. О. Роль педагогічної анімації у розвитку творчої особистості старшокласників / І. О. Буднік // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11: Соціальна робота. Соціальна педагогіка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 18. - C. 102-107.
Abstract: У статті дається теоретичний аналіз загальних підходів до проблеми розвитку творчого потенціалу особистості старшокласників, використовуючи при цьому інноваційні методи та анімаційні форми в навчально-виховному процесі навчальних закладів. Визначається соціально-педагогічна діяльність як найважливіший елемент соціальної середовища, що формує творчий потенціал школярів.
В статье даётся теоретический анализ общих подходов к проблеме развития творческого потенциала личности старшеклассников, используя при этом инновационные методы и анимационные формы в учебно-воспитательном процессе учебных заведений.Определяется социально-педагогическая деятельность как важнейший элемент социальной среды, формирующей творческий потенциал школьников.
The article provides theoretical analysis of the common approaches to the development of creative potential of high school students, using innovative methods and animated form in the educational process in schools. Determine the social and educational activities as an essential element of the social environment that generates creativity of students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7255
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budnіk.pdf237.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.