DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 40 (64) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7228
Title: Поняття несвідомого та психологічна характеристика основних архетипів у глибинній психології
Authors: Горбач, Г. М.
Keywords: несвідоме
бессознательное
unconscious
колективне несвідоме
оллективное бессознательное
collective unconscious
цілісна психіка
целостная психика
архетипи
архетипы
archetypes
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Горбач Г. М. Поняття несвідомого та психологічна характеристика основних архетипів у глибинній психології / Г. М. Горбач // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск 40 (64). – С. 96-99
Abstract: Метою статті є процес вивчення несвідомих аспектів психіки, їх універсальний та унікальний зміст. Завданнями виступає аналіз теоретичних аспектів поняття несвідомого у науковій літературі; дослідження проблеми репрезентації несвідомих змістів психіки в психологічних концепціях науковців; з'ясування впливу несвідомого на розвиток особистості.
Целью статьи является процесс изучения бессознательных аспектов психики, их универсальный и уникальный смысл. Задачами выступает анализ теоретических аспектов понятия бессознательного в научной литературе; исследования проблемы репрезентации бессознательных содержаний психики в психологических концепциях ученых; выяснения влияния бессознательного на развитие личности.
The article is the process of studying the unconscious aspects of the psyche, their universal and unique content. The objectives of serving analyzes the theoretical aspects of the concept of the unconscious in the scientific literature; study on the representation of unconscious contents of the psyche in psychological concepts scientists; clarify the influence of the unconscious on personality development.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7228
Appears in Collections:Випуск 40 (64)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorbach.pdf140.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.