DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6725
Title: Інформаційні технології при вивченні наближених обчислень студентами-економістами
Authors: Шевельова, О. Б.
Keywords: студенти-економісти
студенты-экономисты
students economists
інформаційні технології
информационные технологии
information technology
інформація
информация
information
суспільство
общество
society
Issue Date: 2008
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шевельова, О. Б. Інформаційні технології при вивченні наближених обчислень студентами-економістами / О. Б. Шевельова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 4. – С. 102-105.
Abstract: Суспільство зазнає швидких змін в структурі та галузях діяльності. Корені багатьох змін криються в нових способах створення, збереження, передачі та використання інформації. Ми існуємо в стані переходу від індустріального до інформаційного суспільства. Це означає, що все більша кількість людей усе частіше і частіше стикається з потребою опрацювання зростаючого обсягу інформації, яка постійно оновлюється. За законом Мура – кожні 18 місяців кількість інформації подвоюється. Отже, кожні півтора року необхідно вчитися знову.
Общество испытывает быстрых изменений в структуре и сферах деятельности. Корни многих изменений кроются в новых способах создания, хранения, передачи и использования информации. Мы существуем в состоянии перехода от индустриального к информационному обществу. Это означает, что все большее количество людей все чаще и чаще сталкивается с необходимостью обработки растущего объема информации, которая постоянно обновляется. По закону Мура - каждые 18 месяцев количество информации удваивается. Итак, каждые полтора года необходимо учиться снова.
Society is undergoing rapid changes in the structure and fields of activity. The roots of many changes lie in new ways to create, store, transfer and use. We exist in a state of transition from an industrial to an information society. This means that more and more people all increasingly faced with the need to study the growing amount of information that is constantly updated. According to Moore's Law - every 18 months the amount of information doubles. So every eighteen months need to learn again.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6725
Appears in Collections:Випуск 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sheveleva.pdf250.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.