DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6632
Title: К вопросу об эволюции предмета статистической физики
Authors: Литвинко А. С.
Keywords: статистична фізика
статистическая физика
statistical physics
природничі науки
естественные науки
natural sciences
Issue Date: 2006
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Литвинко, А. С. К вопросу об эволюции предмета статистической физики / А. С. Литвинко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. 2. – С. 115-116.
Abstract: В статті проведено аналіз та систематизовано різні підходи до визначення предмета статистичної фізики. Показано особливості цього розділу, який дозволяє здійснити зв’язок між мікро - та макрорівнями опису системи; висвітлено діапазон явищ, які в ньому вивчаються; підкреслено важливість введення поняття статистичного закону як принципово відмінного від динамічного для формування імовірнісного стилю мислення у природничих науках.
В статье проведен анализ и систематизированы различные подходы к определению предмета статистической физики. Показаны особенности этого раздела, который позволяет осуществить связь между микро - и макроуровнями описания системы; освещены диапазон явлений, которые в нем изучаются; подчеркнута важность введения понятия статистического закона как принципиально отличного от динамического для формирования вероятностного стиля мышления в естественных науках.
In the article different approaches to the definition of the statistical physics subject is discussed. There was shown that the creation of statistical mechanics initiated the beginning of probability style of thinking in natural science.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6632
Appears in Collections:Випуск 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lytvynko.pdf199.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.