DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6532
Title: Особливості владно-управлінського дискурсу в інформаційну епоху
Authors: Бульбенюк, Світлана Степанівна
Keywords: влада
власть
power
управління
управление
department of state
публічність (політична)
публичность (политическая)
publicity (political)
політико-управлінське рішення
политико- управленческое решение
the political-administrative decision
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Бульбенюк Світлана Степанівна Особливості владно-управлінського дискурсу в інформаційну епоху/ Світлана Степанівна Бульбенюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – Випуск 14: збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 66-70
Abstract: У статті представлений аналіз провідних напрямів дослідження владно- управлінського дискурсу за умов розвитку інформаційного суспільства. Окрема увага звертається на розгляд питань специфіки функціонування публічної влади та розвитку управлінсько-політичних аспектів реалізації владних відносин під впливом процесів глобалізації й інформатизації.
В статье представлен анализ ведущих направлений исследования властно- управленческого дискурса в условиях развития информационного общества.
The article presents the analysis of the leading areas of research in power-management discourse in the development of the information society
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6532
Appears in Collections:Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bulbenyuk.pdf290.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.