DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 9 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6433
Title: Міжнародний туризм - дієвий фактор взаємодії культур і народів
Authors: Єлізаров, Дмитро Матвійович
Keywords: міжнародний туризм
международный туризм
international tourism
Всесвітня туристична організація
Всемирная туристическая организация
the World Tourism Organization
цивілізація
цивилизация
civilization
діалог культур
диалог культур
cultural dialogue
хартія туризму
хартия туризма
m charter
кодекс туриста
кодекс триста [туриста]
code of tourists
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Єлізаров Дмитро Матвійович Міжнародний туризм - дієвий фактор взаємодії культур і народів / Дмитро Матвійович Єлізаров // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – Випуск 9 : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 98-105
Abstract: В статті аналізується динаміка та соціально-економічні виміри міжнародного туризму, його організаційні та політико-правові засади. Особливу увагу приділено цивілізаційним чинникам діалогу та взаємодії народів і їх культур в рамках міжнародного туризму в сучасних умовах
В статье анализируется динамика и социально-экономические измерения международного туризма, его организационные и политико-правовые принципы. Особое внимание уделяется цивилизационным факторам диалога и взаимодействия народов и их культур в рамках международного туризма в современных условиях.
The author analyzes the dynamics of international tourism, its social and economic dimensions, organizational, political and legal grounds. Particular attention is focused on civilizational aspects of cultural dialogue and people interaction through international tourism in the modern world.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6433
Appears in Collections:Випуск 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elizarov.pdf298.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.