DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 6 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6311
Title: Політологічні розвідки причин вияву в політичній практиці феномену абсентеїзму
Authors: Гаврилюк, Дмитро Юрійович
Keywords: абсентеїзм
політична апатія
криза інститутів представницької влади
вибори
політична компетентність
absenteeism
apathy
the crisis of institutions for representative government
elections
political competence
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Гаврилюк, Д. Ю. Політологічні розвідки причин вияву в політичній практиці феномену абсентеїзму / Д. Ю. Гаврилюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22, Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : збірник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 6. - С. 106-111.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню причин спонуку до формування в політичній поведінці виборців феномену абсентеїзму. Автор намагався скомпонувати найбільш цікаві публічні наукові розробки мотивів даного феномену , а також спробувати виокремити джерела абсентеїзму в політичній культурі громадян , які спровоковані кризою інститутів влади і громадянського суспільства.
The article investigates the reasons to urge the formation of the political behavior of voters phenomenon of absenteeism. The author tried to build the most interesting public research and development reasons of this phenomenon and try to isolate sources of absenteeism in the political culture of citizens who provoked the crisis in government institutions and civil society.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6311
Appears in Collections:Випуск 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavryliuk.pdf142.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.