DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 44 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5303
Title: Диференційоване програмування розвивально-оздоровчих навантажень у хлопчиків-підлітків основної школи
Authors: Ареф’єв, В.Г.
Keywords: фізичні навантаження
диференціація
хлопчики 14-15 років
exercise loading
differentiation
14-15 years old boys
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Ареф’єв В.Г. Диференційоване програмування розвивально-оздоровчих навантажень у хлопчиків-підлітків основної школи / В.Г. Ареф’єв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/”36. Наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. - К.:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. - Випуск 3K(44)14 – С. 19-23
Abstract: Дозування навантажень на уроках фізичної культури у хлопчиків-підлітків 14-15 років доцільно й ефективно здійснювати з урахуванням їхнього біологічного віку, особливо для школярів з рівнем соматичного здоров’я нижчим за середній. З 24 зіставлень показників основних рухових якостей у підлітків 14-15 років різного біологічного віку в 16 випадках (67%) зафіксовані статистично значимі відмінності. Стабільна рухова перевага виявлена у хлопчиків із прискореним темпом розвитку. Виключення становить рівень прояву витривалості до роботи помірної інтенсивності в 15 років. Найнижчі результати (крім витривалості в 14 років) відзначені в підлітків-ретардантів. Наведені оптимальні для різних за біологічним віком груп підлітків компоненти навантажень (кількість вправ у серії, кількість серій і тривалість відпочинку між ними) для розвитку сили, швидкості, витривалості й швидкісно-силових якостей.
Appropriate and efficient exercise dosing in physical culture lessons for 14-15 years old adolescent boys have to be done in accordance with their biological age, especially for students with the lower than average level of somatic health. Comparison of the indices of basic motor abilities in 14-15 years old adolescents of different biological age have shown statistically significant differences in 16 cases from 24 (67 %). Consistent motor advantage was found in boys with accelerated development. An exception is the level of endurance during moderate intensity work in 15 years old adolescents. The lowest results (except for endurance in 14 years) were observed in adolescents with growth retardation. The exercise loading components (the number of exercises in a series, the number of the series and duration of rest between them) are suggested which are optimal for different biological age groups of adolescents and allow to develop strength, speed, endurance and speed-strength abilities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5303
Appears in Collections:Випуск 44

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arefiev.pdf217.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.