DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5183
Title: Цінності об’єднаної Європи
Authors: Щербакова, Юлія Едуардівна
Keywords: Цінності об'єднаної Європи
цінності
політичні цінності
політична культура
демократизація
об'єднана Європа
українське суспільство
Європейський Союз
мир
права людини
демократія
політичний портрет українця
економічні проблеми Європи
перспективи Європейського Союзу
Issue Date: 2013
Publisher: Академвидав
Citation: Щербакова Ю.Е. Цінності об’єднаної Європи : монографія / Юлія Щербакова. — К. : ВЦ «Академія», 2013. — 208 с. — (Серія «Монограф»).
Series/Report no.: монограф;
Abstract: Монографія містить комплексний політологічний аналіз цінностей українського суспільства в контексті цінностей об’єднаної Європи. У дослідженні створено змістовий каркас спільних європейських цінно стей, здійснено їх класифікацію, з’ясовано основні напрями їх еволюції, запропоновано сучасний узагальнений ціннісний політичний портрет українського суспільства. Крізь призму демократичного ідеалу визначе но проблеми, окреслено перспективи та загальні тенденції трансформу вання національної ціннісної системи як передумови створення в Укра їні гармонійного ціннісного середовища. Адресована політологам, історикам, усім, хто цікавиться феноме ном цінностей, проблемами та перспективами Європейського Союзу та України.
Description: ВСТУП 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ 1.1. Цінності як чинник політичної культури суспільства 1.2. Цінності як елемент політичної культури суспільства в історико політичному контексті 2. ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ЦІННОСТЕЙ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 2.1. Цінності об’єднаної Європи як елемент політичної культури Європейського простору 2.2. Класифікація цінностей українського суспільства як важливого складника політичної культури 2.3. Основні напрями практичного втілення демократичного ідеалу в Україні 2.4. Перспективи подальшої трансформації цінностей об’єднаної Європи і цінностей українського суспільства: проблеми співвідношення ВИСНОВКИ ПІСЛЯМОВА ДОДАТКИ ЛІТЕРАТУРА
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5183
ISBN: 978 966 580 445 1
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zinnosti.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.