DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 95 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5066
Title: Інтерактивні технології навчання. Дискусія - один з методів навчання студентів-економістів старших курсів англійського ділового мовлення
Authors: Іщенко, Т. М.
Кузьменко, Д. В.
Моруга, К. О.
Keywords: дискусія
інтерактивне навчання
реальні комунікативні ситуації
дискуссия
интерактивное обучение
реальные коммуникативные ситуации
discussion
interactive way of teaching
real communicative situation
Issue Date: 2011
Publisher: НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Іщенко, Т. М. Інтерактивні технології навчання. Дискусія - один з методів навчання студентів-економістів старших курсів англійського ділового мовлення [Текст] / Т. М. Іщенко, Д. В. Кузьменко, К. О. Моруга // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки : [зб. наук. статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 95. - С. 79-82.
Abstract: Автори статті пропонують використовувати дискусію, як суттєвий компонент комунікативної практики на занятті з іноземної мови у вищих немовних закладах освіти. У статті підкреслюються переваги використання дискусії як вправи та подаються ключові фрази, що наближають роботу студентів до реальної комунікативної ситуації.
Авторы статьи предлагают использовать дискуссию, как существенный компонент коммуникативной практики на занятиях по иностранному языку в высших неязыковых учебных заведениях. В статье подчеркиваются преимущества использования дискуссии как упражнения для развития коммуникативных навыков и умений студентов, а также поданы ключевые фразы, которые приближают работу на занятии к реальной ситуации общения между деловыми партнерами.
The authors consider discussion as a modern way of teaching spoken English in high school for specific purpose. In this article the authors underline the advantages of using the discussion as an exercise for developing communicative students’ skills. The authors give some key phrases using them the discussion becomes the real communication between business partners.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5066
Appears in Collections:Випуск 95

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ISCHENKO, KUZ’MENKO, MORUGA.pdf357.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.