DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Навчальні видання Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4902
Title: Експертиза культурно-історичних цінностей. Навчально-методичний комплекс спеціалізації. Освітньо-кваліфікаційні рівні: 6.020302 – бакалавр; 7.02030201 – спеціаліст; 8.02030201 – магістр
Authors: Потильчак, Олександр Валентинович
Вєтров, Ігор Георгійович
Дзюбленко, Ірина Михайлівна
Лєбєдєва, Людмила Василівна
Руденко, Наталія Василівна
Стрельський, Геннадій В’ячеславович
Шевченко, Олег Тарасович
Іщенко, Жанна Миколаївна
Keywords: Спеціальні галузі історичної науки
Спеціальні історичні дисципліни
Issue Date: 21-Mar-2014
Publisher: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Citation: Експертиза культурно-історичних цінностей. Навчально-методичний комплекс спеціалізації. Освітньо-кваліфікаційні рівні: 6.020302 – бакалавр; 7.02030201 – спеціаліст; 8.02030201 – магістр / Заг. ред. і кер. авт. кол. О.В. Потильчак – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 532 с.
Abstract: У навчально-методичному посібнику подаються структура і зміст фахової підготовки студентів-істориків за спеціалізацією «Експертиза культурно-історичних цінностей» (освітньо-кваліфікаційні рівні: 6.020302 – бакалавр; 7.02030201 – спеціаліст; 8.02030201 – магістр). Запропоновано авторські навчальні робочі програми нормативних дисциплін, що представляють спеціальні галузі історичної науки включені до циклів гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки і варіативної частини циклу професійно-орієнтовної підготовки навчального плану спеціалізації «Експертиза культурно-історичних цінностей», а також програму музейної навчальної практики. Робочі навчальні програми містять пояснювальні записки, тематичні плани курсів, зміст лекційних і семінарських (лабораторних) занять, списки рекомендованої літератури, рекомендовану тематику рефератів і курсових робіт, зразки модульних тестових завдань і контрольних робіт з навчальних дисциплін за спеціалізацією «Експертиза культурно-історичних цінностей». Призначено для викладачів і студентів-істориків, що навчаються за спеціалізацією «Експертиза культурно-історичних цінностей».
Description: Підготовка сучасного висококваліфікованого вчителя історії передбачає оволодіння теоретичними знаннями з циклу професійно-орієнтованого навчання, серед яких нормативні та варіативні навчальні курси. З 2007 року в Інституті історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ведеться підготовка педагогів-істориків за спеціалізацією «історія та експертиза культурно-історичних цінностей». Сучасна експертиза культурних та історичних цінностей – це процес неможливий без застосування сукупності різноманітних знань, умінь і навичок із мистецтвознавства, музеєзнавства, спеціальних галузей історичної науки. Усі перелічені компоненти компетентності фахового історика-музеєзнавця використовуються в професійній експертній практиці для ідентифікації, атрибуції та оцінки історичних і культурних цінностей. Важливими складовими професійної підготовки спеціаліста з експертизи культурних та історичних цінностей є теоретичне та практичне навчання. Теоретична підготовка передбачає оволодіння основами спеціальних галузей історичної науки, що слугують історику-експерту як база його фахового рівня. Серед таких навчальних дисциплін: спеціальні історичні дисципліни, історична географія, історичне краєзнавство, джерелознавство, основи наукових досліджень, методологія історії, декоративно-ужиткове мистецтво, палеографія, нумізматика, музеєзнавство, історія української іконографії, основи фалеристики, історія образотворчого мистецтва, боністика, історія філателії та основи експертизи культурно-історичних цінностей. Важливою складовою професійної підготовки спеціаліста з експертизи культурних та історичних цінностей є навчальна музейна практика. Місце музейної практики в професійній підготовці історика-музеєзнавця, експерта культурно-історичних цінностей визначається необхідністю закріплення отриманих теоретичних знань, а також вироблення спеціальних фахових умінь і навичок. До пропонованого навчально-методичного комплексу фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів за напрямом підготовки «Історія», спеціалізацією «експертиза культурно-історичних цінностей» включено витяги з навчальних планів зазначеної спеціалізації, навчальні робочі програми з нормативних дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки та варіативної частини циклу професійно-орієнтовної підготовки, а також програму музейної навчальної практики майбутніх істориків-експертів. Включені до збірника робочі навчальні програми містять пояснювальні записки, тематичні плани курсів, зміст лекційних і семінарських (лабораторних) занять, списки рекомендованої літератури, рекомендовану тематику рефератів і курсових робіт, зразки модульних тестових завдань і контрольних робіт з навчальних дисциплін. Вивчення дисциплін спеціалізації доцільно розпочати з ознайомлення з їх навчальними робочими програмами. Це потрібно студенту аби чітко уявляти собі обсяг, основні теоретичні та прикладні проблеми дисциплін, ознайомитись з основною та додатковою літературою з навчальних предметів, зразками тестових завдань, а відповідно до цього спланувати власну самостійну роботу. Переглянувши відповідний розділ програми та виявивши коло питань, що їх потрібно вивчити, можемо переходити до роботи з конспектом лекцій, підручниками, посібниками та додатковою літературою.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4902
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnyk_NMK_DSID_2014.pdf6.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.