DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4204
Title: Підвищення якості навчання при підготовці бакалаврів-менеджерів у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
Authors: Мариненко, З.В.
Keywords: бакалавр менеджер
якість
якість вищої освіти
стандарти вищої освіти
Bachelors Managers
quality
quality of Higher education
standards of Higher Education
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Мариненко З.В. Підвищення якості навчання при підготовці бакалаврів-менеджерів у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації / З.В. Мариненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць /Ред.кол. Н.В.Гузій (відповідальний редактор) та ін. – Вип.11 (21). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – C. 159-163
Abstract: У статті розглядається сучасний розвиток вищої освіти в Україні, нові підходи до змісту та якості підготовки майбутніх фахівців-менеджерів, з’ясовуються причини, які впливають на якість професійної підготовки бакалаврів-менеджерів. Зокрема, проаналізовано й уточнено сутність поняття “якість”, “якість вищої освіти”, “стандарти вищої освіти”.
In the article deals with the development of modern Higher Education in Ukraine, new approaches to content and quality of traning future professionals - managers, managers, the reasons are found to affect the quality of traning Bachelors Managers. However, analization and clarifies the essence of “quality”, “quality of Higher education”, “standards of Higher Education”.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4204
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marynenko.pdf147.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.