DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 33 Книга 2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4105
Title: Логіка і структура змісту методичної системи вивчення квантової фізики у старшій школі
Authors: Терещук, С. І.
Keywords: профільна школа
квантова оптика
компетенції
компетентність
формування понять
квантова теорія
фотон
маса
енергія
profile school
quantum optics
competence
competence
concept formation
the quantum theory
the photon
mass
energy
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Терещук, С. І. Логіка і структура змісту методичної системи вивчення квантової фізики у старшій школі / С. І. Терещук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 33. Кн. 2. – С. 170-181.
Abstract: У статті розглядаються питання логіки та структури змісту навчання фізиці в загальноосвітніх навчальних закладах. Представлені результати перевірки рівня компетентностей старшокласників з питань квантової оптики. Обґрунтовано актуальність вирішення методичних проблем формування понять квантової оптики та їх кореляцію з компетентнісним підходом у вивченні фізики.
The article examines the logic and structure of school physics course. The results of testing the level of competency of senior on quantum optics. The urgency of solving the methodological problems of the formation of concepts of quantum optics and their correlation with the competency approach in the study of physics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4105
Appears in Collections:Випуск 33 Книга 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereschuk.pdf117.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.